تصفیه آب

بهداشت آب در مدارس

/water-hygiene-in-schools

بسیاری از کودکان بدون آب آشامیدنی سالم، توالت تمیز و صابون برای شستن  دست، به مدارس می روند که یادگیری را دشوار می کند. برای حفاظت از آموزش  کودکان، راه بهبودی باید شامل تجهیز مدارس به ابتدایی ترین خدمات برای  مبارزه با بیماری های عفونی امروز و آینده باشد.