آب سالم و در دسترس برای سلامت عمومی مهم است، خواه برای آشامیدن، مصارف خانگی، تولید غذا یا اهداف تفریحی استفاده شود. بهبود تامین آب و بهداشت، و مدیریت بهتر منابع آب، می تواند رشد اقتصادی کشورها را تقویت کند و به کاهش فقر کمک زیادی کند. 

در سال 2010، مجمع عمومی سازمان ملل صراحتاً حق بشر برای آب و فاضلاب را به رسمیت شناخت. هر کس حق دارد از آب کافی، مداوم، سالم، قابل قبول، در دسترس فیزیکی و مقرون به صرفه برای استفاده شخصی و خانگی برخوردار باشد.


مطالعه بیشتر : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

پشتیبانی دستگاه تصفیه آب

فیلترهای دستگاه تصفیه آب