• بیش از 2 میلیارد نفر در کشورهای دارای تنش آبی زندگی می کنند که انتظار می رود در برخی مناطق در نتیجه تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت تشدید شود. 
  • در سراسر جهان، حداقل 2 میلیارد نفر از منبع آب آشامیدنی آلوده به مدفوع استفاده می کنند. آلودگی میکروبی آب آشامیدنی در نتیجه ی آلودگی با مدفوع، بیشترین خطر را برای ایمنی آب آشامیدنی به همراه دارد. 
  • در حالی که مهمترین خطرات شیمیایی در آب آشامیدنی از آرسنیک، فلوراید یا نیترات ناشی می شود، آلاینده های نوظهور مانند داروها، آفت کش ها، مواد پروپلی فلوروآلکیل (PFAS) و میکروپلاستیک ها باعث نگرانی عمومی می شوند. 
  • آب سالم و کافی، رعایت بهداشت را تسهیل می‌کند، که یک اقدام کلیدی برای جلوگیری از بیماری‌های اسهالی نه تنها، بلکه از عفونت‌های حاد تنفسی و بسیاری از بیماری‌های استوایی نادیده گرفته شده است. 
  • آب آشامیدنی آلوده به میکروب ها می تواند باعث انتقال بیماری هایی مانند اسهال، وبا، اسهال خونی، حصبه و فلج اطفال شود و تخمین زده می شود که سالانه باعث 485000 مرگ ناشی از اسهال شود. 
  • در سال 2020 ، 74 درصد از جمعیت جهان (5.8 میلیارد نفر) از یک سرویس آب آشامیدنی با مدیریت ایمن استفاده کردند - یعنی سرویسی که در محل قرار دارد، در صورت نیاز در دسترس است و عاری از آلودگی است.


مطالعه بیشتر : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

پشتیبانی دستگاه تصفیه آب

فیلترهای دستگاه تصفیه آب