کیفیت آب

بهداشت آب در مدارس

/water-hygiene-in-schools

بسیاری از کودکان بدون آب آشامیدنی سالم، توالت تمیز و صابون برای شستن  دست، به مدارس می روند که یادگیری را دشوار می کند. برای حفاظت از آموزش  کودکان، راه بهبودی باید شامل تجهیز مدارس به ابتدایی ترین خدمات برای  مبارزه با بیماری های عفونی امروز و آینده باشد.


آیا می دانید که ...

/post-3

آب سالم و در دسترس برای سلامت عمومی مهم است، خواه برای آشامیدن، مصارف خانگی، تولید غذا یا اهداف تفریحی استفاده شود.


حقایق کلیدی در موضوع بهداشت آب

/key-facts-on-water-sanitation

بیش از 2 میلیارد نفر در کشورهای دارای تنش آبی زندگی می کنند که انتظار می  رود در برخی مناطق در نتیجه تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت تشدید شود.